Przedsiębiorcy są jednymi z największych beneficjentów funduszy unijnych w latach 2014 – 2020. Sprawdź na jakie projekty Twoja firma może otrzymać dofinansowanie oraz jakie są wady i zalety takiego rozwiązania.

Fundusze europejskie

Dowiedź się więcej!

Sprawdź czy przysługuje
Ci dofinansowanie.

Najbliższe programy dofinansowań

Świętokrzyskie

3 kwartał 2017

Warmińsko-mazurskie

luty/marzec 2018

Lubelskie

styczeń-kwiecień 2018

Pomorskie

luty/marzec 2018

Śląskie

I kwartał 2018

Opolskie

3 kwartał 2018

Pożyczka na zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dodatkowe programy na śląsku

W województwie śląskim istnieje ciekawa pożyczka na zakup m.in. oprogramowania i licencji. Jest to alternatywa dla firm (MŚP), które nie wdrażają innowacyjności, a chcą jedynie podwyższyć swoją konkurencyjność.Pożyczka jest na 1%, maksymalnie do 1 mln zł na okres 7 lat! Rozpatrywanie wniosku i biznes planu trwa 1 miesiąc. Zabezpieczenie pożyczki to np. hipoteka lub gwarancja bankowa.

Zapytaj doradcę

Szczegółowa lista działań
w poszczególnych województwach

Pobierz dokument

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

W ramach projektów unijnych można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz - wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi,

współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych).

Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe.

W wyniku realizacji projektów unijnych mogą być wdrażane systemy informatyczne jako główny cel lub jako uzupełnienie inwestycji. Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Dofinansowanie na systemy ERP

Paweł Galbarczyk, ekspert ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Podczas wyboru systemu ERP warto zwracać uwagę czy system wspomaga zarządzanie zdefiniowanymi sposobami działania organizacji - procesami. Taki sposób informatyzacji firmy jest zgodny z jej naturalnym funkcjonowaniem, dodatkowo wdraża innowacyjność procesową i organizacyjną w firmie, co powoduje wyższą ocenę projektu unijnego, a tym samym realne szanse na otrzymanie refundacji poniesionych kosztów.

Porada eksperta

Dla kogo fundusze?

Mikro przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

(zatrudnia poniżej 10 pracowników; roczny obrót do 2 mln euro; całkowity bilans roczny do 2 mln euro).

(zatrudnia od 10 do 49 pracowników; roczny obrót do 10 mln euro; całkowity bilans roczny do 10 mln euro).

(zatrudnia od 50 do 249 pracowników; roczny obrót do 50 mln euro; całkowity bilans roczny do 43 mln euro).

Wypełnij formularz i sprawdź czy Twoja firma ma szansę na dofinansowanie.

więcej

+48 222 566 444

kontakt: